Historie

Van champignonbakje tot allround verpakkingsproducent

De Nederlandse champignonsector is voor een groot gedeelte geworteld in het Noord-Limburgse dorp Horst. Er zijn vele champignonkwekers gevestigd in en rondom het dorp. In de jaren 70 ontstond er in de sector een behoefte voor professionalisering. Ook op verpakkingsgebied waren er veel verbeterslagen te halen. Jan Verstappen, die destijds in dienst was van een matrijzenmaker besloot hier, samen met zijn vrouw Rieky, op in te springen en richtte Verstappen Verpakkingen op.

Het perfecte bakje

In de jaren 70 werden er verschillende verpakkingen en kleuren gebruikt, waaronder ook al blauw. Echter de perfecte verpakking was er nog niet. Jan besloot deze door te ontwikkelen en bracht in de vormgeving enkele belangrijke verbeteringen aan die tot logistieke en producttechnische voordelen leidden. Daarnaast koos hij, meedenkend met de sector, voor een specifieke blauwe kleur waarin de champignon het beste tot z’n recht komt. 

Deze verpakking was de start van Verstappen. Begonnen in een schuur in het peeldorp America groeide het bedrijf langzaam uit tot specialist in kunststof thermogevormde verpakkingen. Verstappen onderscheidde zich in de markt door eigen machines te ontwikkelen en continu het productieproces te optimaliseren. Samen met de champignonbranche werd blijvend gezocht naar verbeteringen.

groeiend familiebedrijf

In de loop der jaren werd de focus van het bedrijf verbreed. Ook voor de groenten- en fruitsector en de non-food industrie werden verpakkingen ontwikkeld. Het bedrijf bleef continu gezond groeien en verhuisde naar steeds grotere bedrijfslocaties in Oostrum en Horst. In 2008 nam Verstappen een nieuwgebouwde locatie aan de rand van Horst in gebruik. De kinderen van Jan en Rieky, Mieke en Paul, deden hun intrede in het bedrijf en namen het bedrijf in 2019 over.

Duurzame toekomst
Het ontwikkelen en produceren van kunststof verpakkingen is nog steeds de kern van Verstappen Advanced Packaging. Al vanaf de oprichting van het bedrijf ligt de focus op het continu verduurzamen van de producten en processen. Verpakkingen worden dunner, processen worden efficiënter en er wordt steeds meer gerecycled materiaal gebruikt. In 2020 werd een belangrijke duurzame stap gezet. Verstappen sloot zich aan bij het initiatief van het Plastic Pact, waarin verschillende organisaties werken aan een duurzamere verpakkingsindustrie. In datzelfde jaar werden  champignonverpakkingen geïntroduceerd van 100% gerecyclede frisdrankflessen.